Charlotte Skaaning

Psykoterapeut Charlotte Skaaning

Exam. Psykoterapeut Charlotte Skaaning MPF (medlem af psykoterapeutforeningen)

 

At bane vej for din udvikling er min vision. Mit fokus er, hvordan du bevarer eller opbygger positiv energi og skaber en holdbar og positiv ramme omkring dit liv igennem selvomsorg og øget selvværd.

Jeg tager afsæt i det, der er aktuelt i dit liv lige nu, og terapien sigter mod at du skal få kontakt med de selvhelbredende potentialer, du har i dig, så du kan gøre dem gældende nu og i fremtiden.

Jeg arbejder helhedsorienteret, d.v.s. med udgangspunkt i krop, psyke og sind som et hele, der spiller indbyrdes ind på hinanden.

Dybden af vore forvandlinger og forandringer afhænger af, hvad vi er parate til at møde i os selv. Jeg sigter mod at støtte dig i at møde dig selv lige der, hvor du er, i det, der er dit liv. Det er støtten til, at du kan begynde at møde dig selv, få kontakt til dig selv på et dybere plan. Herigennem vil du opleve, hvordan smerter og uhensigtsmæssige mønstre i dit liv forvandles til ny accept af dig selv og en ny frihed. Du vil opleve, hvordan dit liv bliver mere flydende, organisk og mere bestemt af en dyb indre kontakt med dig selv.

Jeg har en 4 - årig uddannelse som exam. organisk psykoterapeut (evalueret og godkendt i.h.t. tværministrielle bestemmelser).Den teoretiske referenceramme for min uddannelse er gestaltterapi, kropterapi og eksistentiel psykoterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, og arbejder i overensstemmelse med etiske principper og regler herfra.

Jeg tilbyder individuel, par-, familie- og gruppeterapi. Aktuelt gruppeterapi for særligt sensitive mennesker.

Jeg har en 1-årig efteruddannelse i familieterapi. Har desuden deltaget i seminar med

- Dr. Elaine Aron om Særligt Sensitive Mennesker
- psykolog, psykoterapeut og forsker Susan Hart om Neuropsykologi

Jeg arbejder fortrinsvis psykodynamisk, men inddrager elementer fra kognitiv terapi, systemisk og narrativ terapi. Terapien foregår fortrinsvis som samtaleterapi, men jeg inddrager også kropterapi, positiv energitænkning, anvender visualisering og arbejder med kroppens og sindets selvhelbredelsesevner.

Jeg arbejder udfra et indfølende og respektfuldt menneskesyn.

Jeg modtager løbende supervision og egenterapi.

 

Hjemmeside www.charlotteskaaning.dk

Tlf. 28 99 05 90

Mail charlotte.skaaning@mail.dk

Jeg har klinik i både Roskilde og Ringsted.


   Klinik
Krop & Sjæl
Sjællandsgade 21
4100 Ringsted